הגרסא האחרונה של Gajim היא 1.0.3

במידה ולהפצה שלך אין את הגרסא האחרונה אנחנו ממליצים לך להשתמש במקור tarball

AgiliaLinux (MOPSLinux)

Archlinux

Debian GNU/Linux

Fedora

Flatpak

FreeBSD

Gentoo

Mandriva

openSUSE

PLD

Slackware

SourceMage

Ubuntu

Windows

ZenWalk

Other Linux / Source

AgiliaLinux:

פקודה mpkg-install gajim

Archlinux:

פקודה pacman -S gajim

Debian GNU/Linux:

פקודה sudo apt-get install gajim
A daily package from git is also built. To use it:
Remove Gajim:
sudo apt-get remove gajim
Add the GPG key:
wget -q https://gajim.org/gajim.key -O - | apt-key add -
Add the repository:
sudo sh -c "echo deb ftp://ftp.gajim.org/debian unstable main > /etc/apt/sources.list.d/gajim.list"
Update the repository:
sudo apt-get update
And install Gajim by doing:
sudo apt-get install gajim-nightly

Fedora:

פקודה dnf install gajim

Flatpak:

You can find Gajim on flathub.
Instructions to build flatpak package are available here

FreeBSD:

Gajim זמין אצל FreeBSD דרך FreeBSD ports. פקודה cd /usr/ports/net/gajim/ && make install clean. גלו עוד בעניין.

Gentoo:

פקודה emerge gajim

Mandriva:

פקודה urpmi gajim

openSUSE:

התקנה בלחיצה אחת עבור openSuSE 12.2, 12.3
עבור גרסאות אחרות, ניתן להשיג כאן

PLD:

פקודה poldek -U gajim

Slackware:

באפשרותך להשיג חבילת Slackware של Gajim כאן.

SourceMage:

פקודה cast gajim

Ubuntu:

פקודה sudo apt-get install gajim

A daily package from git is also built. To use it:
Remove Gajim:
sudo apt-get remove gajim
Add the GPG key:
wget -q https://gajim.org/gajim.key -O - | apt-key add -
Add the repository:
sudo sh -c "echo deb ftp://ftp.gajim.org/debian unstable main > /etc/apt/sources.list.d/gajim.list"
Update the repository:
sudo apt-get update
And install Gajim by doing:
sudo apt-get install gajim-nightly

ZenWalk:

פקודה netpkg gajim

Linux אחרת / מקור:

גרסת tarball של Gajim מצויה כאן. למידע באשר לכיצד לבנות את Gajim, נא לקרוא את הקובץ README (באנגלית).
If you want to use the last unstable development version, then you should checkout the git repository.

git

The git repository is available at this address: https://dev.gajim.org/gajim/gajim וניתן להצגה
כאן.

תחת GNU/Linux

כדי להוריד את המקורות של Gajim, הנה מה שעליכם לעשות: You first have to install git (apt-get install git under Debian)
בתוך המסוף, עליך להזין את הפקודות הבאות:

git clone https://dev.gajim.org/gajim/gajim.git gajim

התקנת תלויות, ובניית Gajim. נא לקרוא את הקובץ README (אנגלית) לשם פרטים.

באפשרותך להפעיל את Gajim על ידי הקלדת הפקודה הבאה:

cd gajim ואז ./launch.sh

ברגע שהמאגר מצוי ברשותך, באפשרותך לעדכנו באופן מחזורי כך שהוא יתאים את הגרסא האחרונה מתוך המאגר הראשי באמצעות הפקודות הבאות:

git pull

תחת Windows

You first have to install git for windows. In order to do that, download the binary כאן
Once git is installed, the commands are the same with those under GNU/Linux. Only difference is instead of launch.sh you run launch.bat. Enter them in an MS-DOS command line and you're done.
בכדי להפעיל את Gajim, יש צורך בספריות חיצוניות. אפשר למצוא מדריך בדרכך להתקינן בויקי.

Snapshots יומיות

Everyday on 01:00 (GMT+1 time) gz tarballs are produced from git. You can use them if Git is broken for you at the moment.
ניתן להשיגם כאן.

הוצאות ישנות

אפשר למצוא הוצאות ישנות של Gajim
כאן.