Нашата стая

Нашата стая е gajim@conference.gajim.org Добре дошли сте да се присъедините и да комуникирате с нас.

Пощенски списък

Може и да се абонирате за пощенския ни списък (слаб трафик): gajim-devel-subscribe@gajim.org, или като посетите https://lists.gajim.org. Архивите на списъка са достъпни тук.

Хранилище

We use git and gitlab to manage the development. See Gajim's project or Gajim plugins project.

Как може да помогнете

Here is the place where development occures.
Може да помогнете да направим Gajim дори по-добър чрез:

Translations status

Language0.16.8 VersionGit version
fr 2263 translated out of 2270 99.7% translated, 0.3% untranslated, 2261 translated out of 2262 100.0% translated, 0.0% untranslated,
pt 571 translated out of 2270 25.2% translated, 74.8% untranslated, 572 translated out of 2262 25.3% translated, 74.7% untranslated,
el 814 translated out of 2270 35.9% translated, 64.1% untranslated, 815 translated out of 2262 36.0% translated, 64.0% untranslated,
pl 1893 translated out of 2270 83.4% translated, 16.6% untranslated, 1904 translated out of 2262 84.2% translated, 15.8% untranslated,
es 2232 translated out of 2270 98.3% translated, 1.7% untranslated, 2243 translated out of 2262 99.2% translated, 0.8% untranslated,
ru 2112 translated out of 2270 93.0% translated, 7.0% untranslated, 2124 translated out of 2262 93.9% translated, 6.1% untranslated,
bg 1623 translated out of 2270 71.5% translated, 28.5% untranslated, 1631 translated out of 2262 72.1% translated, 27.9% untranslated,
de 2259 translated out of 2270 99.5% translated, 0.5% untranslated, 1908 translated out of 2262 84.4% translated, 15.6% untranslated,
nb_NO 2262 translated out of 2270 99.6% translated, 0.4% untranslated, 1761 translated out of 2262 77.9% translated, 22.1% untranslated,
cs 1763 translated out of 2270 77.7% translated, 22.3% untranslated, 1774 translated out of 2262 78.4% translated, 21.6% untranslated,
nl 2071 translated out of 2270 91.2% translated, 8.8% untranslated, 570 translated out of 2262 25.2% translated, 74.8% untranslated,
pt_BR 1817 translated out of 2270 80.0% translated, 20.0% untranslated, 1782 translated out of 2262 78.8% translated, 21.2% untranslated,
sv 1616 translated out of 2270 71.2% translated, 28.8% untranslated, 1604 translated out of 2262 70.9% translated, 29.1% untranslated,
it 2247 translated out of 2270 99.0% translated, 1.0% untranslated, 2261 translated out of 2262 100.0% translated, 0.0% untranslated,
eu 946 translated out of 2270 41.7% translated, 58.3% untranslated, 947 translated out of 2262 41.9% translated, 58.1% untranslated,
sk 1677 translated out of 2270 73.9% translated, 26.1% untranslated, 1685 translated out of 2262 74.5% translated, 25.5% untranslated,
zh_CN 1955 translated out of 2270 86.1% translated, 13.9% untranslated, 1761 translated out of 2262 77.9% translated, 22.1% untranslated,
br 639 translated out of 2270 28.1% translated, 71.9% untranslated, 1966 translated out of 2262 86.9% translated, 13.1% untranslated,
eo 983 translated out of 2270 43.3% translated, 56.7% untranslated, 640 translated out of 2262 28.3% translated, 71.7% untranslated,
hr 1750 translated out of 2270 77.1% translated, 22.9% untranslated, 989 translated out of 2262 43.7% translated, 56.3% untranslated,
en_GB 1751 translated out of 2270 77.1% translated, 22.9% untranslated, 1761 translated out of 2262 77.9% translated, 22.1% untranslated,
be 1008 translated out of 2270 44.4% translated, 55.6% untranslated, 1762 translated out of 2262 77.9% translated, 22.1% untranslated,
be@latin 1008 translated out of 2270 44.4% translated, 55.6% untranslated, 1014 translated out of 2262 44.8% translated, 55.2% untranslated,
sr 1750 translated out of 2270 77.1% translated, 22.9% untranslated, 1014 translated out of 2262 44.8% translated, 55.2% untranslated,
sr@Latn 1750 translated out of 2270 77.1% translated, 22.9% untranslated, 1761 translated out of 2262 77.9% translated, 22.1% untranslated,
gl 945 translated out of 2270 41.6% translated, 58.4% untranslated, 1761 translated out of 2262 77.9% translated, 22.1% untranslated,
lt 1105 translated out of 2270 48.7% translated, 51.3% untranslated, 946 translated out of 2262 41.8% translated, 58.2% untranslated,
da 1777 translated out of 2270 78.3% translated, 21.7% untranslated, 1109 translated out of 2262 49.0% translated, 51.0% untranslated,
uk 2247 translated out of 2270 99.0% translated, 1.0% untranslated, 1760 translated out of 2262 77.8% translated, 22.2% untranslated,
ja 2263 translated out of 2270 99.7% translated, 0.3% untranslated, 2261 translated out of 2262 100.0% translated, 0.0% untranslated,
kk 1980 translated out of 2270 87.2% translated, 12.8% untranslated, 2261 translated out of 2262 100.0% translated, 0.0% untranslated,
he 2189 translated out of 2270 96.4% translated, 3.6% untranslated, 1991 translated out of 2262 88.0% translated, 12.0% untranslated,
zh_TW 2010 translated out of 2270 88.5% translated, 11.5% untranslated, 2113 translated out of 2262 93.4% translated, 6.6% untranslated,
hu 1581 translated out of 2270 69.6% translated, 30.4% untranslated, 2022 translated out of 2262 89.4% translated, 10.6% untranslated,
tr 880 translated out of 2270 38.8% translated, 61.2% untranslated, 1587 translated out of 2262 70.2% translated, 29.8% untranslated,

Автори

Проектът се състои от:
Също бихме искали да благодарим на тези хора.